Newest Entry

Bung Hatta :Pribadinya dalam Kenangan

Bung Hatta

[Jakarta]:SiSinar Harapan bekerjasama dengan Penerbit Universita Indonesia,1980

Preview

Indonesia Dipersimpangan Djalan

Sjafruddin Prawiranegara

[ Djakarta]:Harian Abadi Djakarta,1951

Preview

Handel en bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo

R Broersma

[s'Gravenhage]:G. Naeff,-

Preview

De Voedselvoorziening van Nederlandsh Indie

M B Smits

[Batavia]:Vereeniging voor Studie van Koloniaal Maatschappelijke Vraagstukken,1919

Preview