Newest Entry

Arjuna Wiwaha : Tekst en Vertaling

Poerbatjaraka, Lesya

[Nederlandsch-Indie]:Koninklijk Institute voor Taal en Volkenkunde,1926

Preview

Bijdragen tot eene Gorontalo'sche spraakkunst : sjart behasa Gorontalo

Breukink, J.

[s-Gravenhage]:Martinus Nijhoff,1906

Preview

Academisch proefschrift over het muntwezen op java

Bosse, Jan philip van

[Leiden]:Gebroeders van der hoek,1863

Preview

Baoe Sastra Walandi Djawi of Nederlands Javaans Woordenboek

Poerwadarminta, W.J.S.

[Batavia]:Belum Diset,1936

Preview

Pendidikan menengah umum dalam alam Indonesia merdeka

Poerbakawatja, Soegarda

[Jakarta]:Yayasan Idayu,1979

Preview