Newest Entry

Tuladha serat-serat iber sapanunggilanipun

Raden Ngabehi Citrasantana

[ Weltevreden ]:Papyrus,-

Preview

Cariyosipun Bangsa Nias

[[s.l]]:H. Buning,1923

Preview

Dhadhasaraning Wawatekanipun Manungsa

Suyud Martasuharja

[ Weltevreden ]:Bale Pustaka,-

Preview

Cariyosipun Banawi Sala

Raden Adipati Arya Reksakusuma

[Batawi ]:Papyrus,1916

Preview

Sang Retna Sujati, jilid 1

[Surakarta]:Albert Rusche,1894

Preview